MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

5/2015 Thực hiện áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ để giảm bớt số nhân lực trên công trình đạt tỷ lệ ít nhất 1/15.

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

Phòng DV làm đầu mối

BIỆN PHÁP

Rà soát lại các hạng mục công việc trên công trình

Phân công lại nhiệm vụ cho nhân viên, chú ý đến việc kiêm nhiệm và hợp tác giữa các bộ phận

Xem xét áp dụng các biện pháp công nghệ để nâng cao năng suất lao động.

Trong suốt 2015 Đảm bảo không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên tất cả các công trình do PSV cung cấp dịch vụ.

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

Phòng ATCL, Phòng DV, CATERING

BIỆN PHÁP

Tập huấn ATVSTP

Kiểm soát đầu vào

Kiểm soát chất lượng dịch vụ

Triển khai các biện pháp quản lý

Phòng ATCL đi thăm mỗi công trình ít nhất một lần trong năm

Trong suốt 2015 Đảm bảo không có tai nạn lao động trên mức sơ cứu, không xảy ra cháy nổ trong tất cả các hoạt động của công ty.

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

Phòng ATCL, Phòng DV, CATEING

BIỆN PHÁP

Tập huấn kiến thức ATLĐ cho nhân viên ít nhất một lần

Triển khai hệ thống Stop card

Tăng cường công tác tuyên truyền vế ATLĐ

Giám sát vệc thực hiện các qui tắc về ATLĐ

Áp dụng chế độ thưởng, phạt thích hợp

Trong suốt 2015 Giảm số khiếu nại bằng văn bản của khách hàng xuống dưới 1 lần trong một tháng và không quá 5 lần trong năm.

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

Phòng ATCL, Phòng DV, CATEING

BIỆN PHÁP

Nâng cao tay nghề CN

Cử người audit hàng tháng

Thực hiện việc lập kế hoạch tuần cho từng bộ phận

Gặp gỡ khách hàng thường xuyên, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hàng tháng Đảm bảo thu nhập trước thuế của người lao động cao hơn 11 triệu đồng/tháng.

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

Toàn thể CBCNV 

BIỆN PHÁP

Áp dụng tất cả các biện pháp bao gồm tăng năng suất, chất lượng, ký thêm hợp đồng và tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa sản xuất trong tất cả các công đoạn của sản xuất.

Tùy thuộc vào tình hình dịch vụ cụ thể Ký kết thêm ít nhất 03 hợp đồng cung cấp suất ăn trên công trình biển

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

Phòng TM

BIỆN PHÁP

Làm việc với Tập đoàn DK về kế hoạch sản xuất và xu thế của ngành trong năm 2015

Tiếp xúc với các nhà thầu

Lập website quảng bá thương hiệu cty

Đàm phán ký kết hợp đồng khi nhà thầu có nhu cầu.

Tùy thuộc vào tình hình dịch vụ cụ thể Ký kết ít nhấn 03 hợp đồng phục vụ suất ăn công trình bờ

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

Phòng TM

BIỆN PHÁP

Tăng cường công tác market tinh tại các khu công nghiệp

Thuê tư vấn về các dịch vụ trên bờ

Tham quan mố hình bếp ăn tại các cơ sổ có uy tín

Đầu tư một cách thỉa đáng cho dịch vụ bờ

Trước 30/4/2014 Nâng công suất phòng của khách sạn Petrostco VT lên trên 75% và duy trì trong suốt năm

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

Phòng TM,Phòng DV

BIỆN PHÁP

Hoàn tất cơ sở vật chất

Tuyển dụng nhân sự

Tăng cường Marketinh

Nâng cao tay nghề nhân viên.